Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdyni
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 130085

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i na terenie podległym KMP w Gdyni. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • zapewnienie sprawności technicznej systemów łączności i informatyki na terenie podległym KMP w Gdyni,
 • naprawa i konserwacja urządzeń telefonicznych, sprzętu łączności, informatyki i monitoringu,
 • administrowanie lokalnymi systemami komputerowymi obsługującymi systemy centralne w Policji,
 • realizowanie zadań z zakresu przygotowań mobilizacyjno-obronnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia SEP do 1kV,
 • ukończenie kursu komputerowego,
 • biegła znajomość sprzętu informatycznego, łączności radiowej i bezprzewodowej,
 • samodzielność,
 • komunikacyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z urządzeniami informatycznymi i łącznościowymi
APLIKUJ TERAZ