Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129941

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.


Budynek bez windy.


Praca na III piętrze.


Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.


Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.


Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.


Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.


Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

Zakres zadań

 • Prowadzi kasę urzędu.
 • Właściwie przechowuje i zabezpiecza gotówkę oraz inne walory.
 • Refunduje wydatki dokonywane z zaliczek stałych wydziałów zamiejscowych.
 • Wykonuje przelewy bankowe.
 • Sprawdza rachunki na zgodność z wystawionymi dowodami przyjęcia do magazynu i wpisami do kartotek.
 • Obsługuje program Quorum w zakresie kasy.
 • Obsługuje program bankowości elektronicznej NBP oraz współpracuje z NBP.
 • Sporządza raporty kasowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ,mile widziane ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
 • Znajomość zasad gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej.
 • Umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole.
 • Znajomość oprogramowania MS Office (word, excel, outlook).
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości.
APLIKUJ TERAZ