Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129889

Warunki pracy


 • Praca w godzinach 7:30-15:30
 • Obsługa użytkowników na terenie Gdańska - częsta praca w terenie
 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • obsługuje techniczno-eksploatacyjnie systemy telekomunikacyjne i środki łączności
 • utrzymuje stałą sprawność ekspoatacyjną oraz zarządza oprogramowaniem centrali telefonicznej
 • wdraża nowe rozwiązania telekomunikacyjne usprawniające pracę celem poprawy efektywności pracy użytkowników KMP w Gdańsku i jednostek podległych
 • dokonuje napraw i przeglądów wewnętrznej sieci teleinformatycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik - informatyk
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe do 1 roku na stanowisku związanym z konfiguracją, instalacją i naprawą sprzętu telekomunikacyjnego
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu Office
 • Umiejętność podłączania i konfigurowania central komunikacyjnych, aparatów telefonicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP "E"
 • Znajomość standardów w łączności i informatyce
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ