Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129792

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu, jednozmianowa, związana z obsługą
   interesantów.


- Wyjazdy służbowe na kontrole budów i obiektów budowlanych.


- narzędzia i materiały: komputer.


- możliwość poruszania się po budynku: obecność wind.


 

Zakres zadań

  • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie przestrzegania przepisówprawa budowlanego. ( samowole budowlane, stany techniczne obiektów budowlanych, pozwolenia na użytkowanie.)
  • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją obiektów i robót budowlanych niezgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stanów technicznych obiektów
  • współpraca z innymi organami administracji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Wykształcenie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
  • znajoność obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ