Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 80304

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klienta zewnętrznego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • gromadzi i analizuje materiał dowodowy, w tym sprawdza poprawność wykonywanych operatów szacunkowych;
 • opracowuje projekty pism dotyczących uzupełnienia wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty;
 • opracowuje projekty postanowień uznających materiał dowodowy za spełniający wymagania określone ustawą „zabużańską”, jak również innych postanowień i decyzji administracyjnych;
 • udziela odpowiedzi na zawiadomienia dotyczące osób zamieszkujących województwo pomorskie, wobec których prowadzone jest postępowanie administracyjne w innym województwie;
 • rozpatruje skargi w zakresie prowadzonych postępowań wyjaśniających;
 • dokonuje adnotacji na decyzjach/zaświadczeniach o wybranej formie rekompensaty i jej wysokości;
 • rejestruje wnioski o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego oraz części kodeksu cywilnego (Księga I Część Ogólna oraz Księga IV Spadki);
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ