Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 57440

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•praca administracyjno-biurowa,
•przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
•pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
•na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
•dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
•dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
•dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
•możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie wniosków starosty, przygotowywanie zarządzeń i pism dotyczących wyrażenia zgody na:
 • a) nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa oraz na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej oraz w drodze bezprzetargowej;
 • b) dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na cele publiczne i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
 • c) najem, dzierżawę, użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa na czas oznaczony i czas nieoznaczony;
 • d) zastosowanie podwyższonej stawki procentowej od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozpatrywanie innych wniosków starostów w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa;
 • przeprowadzanie kontroli w starostwach w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • •realizowanie zadań nadzorczych wobec starostów wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej dotyczących dochodów i dotacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami;
 • •weryfikowanie pod względem formalno-prawnym i analizowanie poprawności sporządzenia operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby prowadzonych przez starostę spraw dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o gospodarce nieruchomościami, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy: prawo zamówień publicznych;
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Fullstack Python/JavaScript Developer

TeamQuest

Gdynia

tworzenie dokumentacji technicznejrozwój aplikacjiścisła współpraca z innymi developeramimin 2-3 letniego doświadczenia na podobnym stanowiskudoświadczenie z:Djangogitlab-ci, fastlane, docker-compose, sensiblebardzo dobra...
Kasjer / Kasjerka

Peek&Cloppenburg Sp. z o.o.

Gdańsk

Firma Peek & Cloppenburg w nieoczekiwany sposób łączy ze sobą kilka elementów: zajmuje się nie tylko sprzedażą konfekcji, ale również projektuje i produkuje marki własne. Nasza firma posiada ponad 140 sklepów...
Doradca klienta

Peek&Cloppenburg Sp. z o.o.

Gdańsk

Firma Peek & Cloppenburg w nieoczekiwany sposób łączy ze sobą kilka elementów: zajmuje się nie tylko sprzedażą konfekcji, ale również projektuje i produkuje marki własne. Nasza firma posiada ponad 140 sklepów i...
Lider zmiany

Tesco Polska Sp. z o.o.

Kowale

Prowadzenie zmiany w sklepie dostarczając naszym klientom wysokie standardy obsługi. Zapewnienie odpowiedniej obsługi na kasach, rozdzielanie zadań w sklepie i magazynie. Zapewnienie dostępności i prawidłowej...
Tester kosmetyków

Młodzieżowe Centrum Kariery Gdynia

Gdańsk

Wyrażanie opinii nt. produktów kosmetycznych. Praca polega na przybyciu do ośrodka, wykonaniu pomiarów na skórze np. nawilżenia skóry. pobraniu próbki i używaniu go w domu przez określony czas. Następnie przybycie na...
Asystent do spraw księgowości

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Gdynia

księgowanie dokumentacji w systemie księgowym, wyliczanie podatków, kontakt z klientemWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)