Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor wojewódzki do spraw: świadczeń rodzinnych i wychowawczych w wydziale koordynacji świadczeń, oddział koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Gdański Urząd Pracy
Inspektor wojewódzki do spraw: świadczeń rodzinnych i wychowawczych w wydziale koordynacji świadczeń, oddział koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9792
OBOWIĄZKI:
Sprawdza poprawność wypełnienia i kompletności wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, prowadzi postępowania administracyjne w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, pośredniczy w sprawach osób ubiegających się oraz otrzymujących świadczenia rodzinne i wychowawcze w krajach UE i EOG, przygotowuje projekty pism do indywidualnych interesantów, instytucji, urzędów, dotyczących prowadzonych spraw, przygotowuje dane i informacje w ramach realizowanego zadania dla niezbędnych potrzeb statystycznych i analitycznych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wymagane znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe), doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, znajomość ustaw: o służbie cywilnej oraz o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ).

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy