Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 83026

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą Inspektoratu. Wyjazdy służbowe oraz udział w szkoleniach i konferencjach. Reprezentacja urzędu. Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy tj. komputer, urządzenia pomiarowe, telefon oraz drukarka.

Zakres zadań

 • zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia zdrowia publicznego
 • prowadzenie rejestru zakładów zatwierdzonych i zarejestrowanych, w tym prowadzących działalność marginalną, lokalna i ograniczoną oraz działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego i innych w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • kontrola zakładów zatwierdzonych i zarejestrowanych wraz ze środkami transportu w zakresie spełnienia wymogów weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad spełnieniem wymagań określonych przez właściwe organy państw trzecich i prowadzenie dokumentacji z tych czynności
 • opracowywanie decyzji administracyjnych opiniujących projekty technologiczne zakładów, decyzji kwalifikujących zakłady, nakładających poprawę warunków sanitarno-weterynaryjnych zawieszających lub cofających uprawnienia, bądź zatwierdzenia czy nakładających kary pieniężne
 • prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz prowadzi postepowanie wyjaśniające przy wynikach niezgodnych
 • prowadzenie kontroli przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu lub wywozie wystawianiem świadectw zdrowia lub wymaganymi dokumentami (certyfikacja)
 • pomoc przy pobieraniu próbek urzędowych do badań laboratoryjnych oraz monitoringów
 • zarzadzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. b
 • prawo wykonywania zawodu
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ