Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
Kierownik poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137383

Warunki pracy

- praca administracyjna w siedzibie urzędu


- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu


- wyjazdy służbowe


- praca przy komputerze


- biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na I piętrze, (jest winda, na chwilę obecną -nieczynna)


- biuro w Gdańsku znajduję się na I piętrze, bez windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • kontrola realizacji badań kontrolnych z zakresu wykrywania chorób zakaźnych zwierząt oraz wykonywanie czynności związanych z ich zwalczaniem
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • Kontrola nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność z zakresu pokazów i wystaw
 • przyjmowanie zgłoszeń i niezwłoczne podejmowanie czynności dotyczących złych warunków dobrostanu zwierząt
 • kontrole pod względem przestrzegania zasad bioasekuracji
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • przyjmowanie próbek do badań, prowadzenie ewidencji wyników badań laboratoryjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administarcyjnego
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym