Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 139429

Warunki pracy

Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: bez podjazdu dla wózków inwalidzkich; brak windy; wąskie schody i korytarze; toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Od frontu budynku dostępne są oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny, niezbędny do pracy, sprzęt biurowy.
Praca w poniedziałki od 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30; wyjścia i wyjazdy służbowe samochodem służbowym; udział w szkoleniach i konferencjach.


 

Zakres zadań

 • Zajmuje się zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • Przyjmuje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzi dochodzenia epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,
 • Organizuje monitoring i prowadzi nadzór nad jego realizacją, w tym pobieraniem próbek do badań,
 • Realizuje zadania z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
 • Obsługuje systemy Vetlink, TRACES itp.,
 • Prowadzi kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,
 • Kontroluje prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez PLW w zakresie zadań zespołu,
 • Prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 • Przygotowuje decyzje oraz prowadzi postępowania administracyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz przepisów z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz postępowania administracyjnego
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • W związku z tym, iż w Korpusie Służby Cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później, osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy i szkolenia związane z tematyką weterynaryjną,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym