Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 139286

Warunki pracy


 • praca w terenie - wyjazdy służbowe;
 • reprezentacja urzędu;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; 
 • zagrożenie korupcją; 
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku jednopiętrowym z niskim parterem, brak windy, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • wejście główne do budynku po siedmiu stopniach;
 • pomieszczenie sanitarne nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zakres zadań

 • rejestruje podmioty i kontroluje realizowanie warunków weterynaryjnych oraz przyjmuje zgłoszenia i zawiadomienia o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności;
 • przygotowuje dokumentację związaną z monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;
 • sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • nadzoruje przestrzeganie warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • sporządza i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontroluje podmioty nadzorowane;
 • współdziała i współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej wraz z podległymi jednostkami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, bądź pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.".
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - dokument potwierdzający.
 • Znajomość prawa weterynaryjnego, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej;
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe