Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor Ochrony Radiologicznej

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: D1.110.107.2023
Kandydatom oferujemy:
 • Zatrudnienie według preferencji kandydata - na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 • Ubezpieczenie grupowe i kartę sportową na preferencyjnych warunkach,
 • Zniżki na badania profilaktyczne,
 • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa),
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w jednym z największych podmiotów leczniczych w kraju.
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną wymagań ochrony radiologicznej,
 • Tworzenie i udział w tworzeniu procedur wewnętrznych i instrukcji pracy dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • Nadzór nad przygotowaniem i aktualizacją procedur roboczych obowiązujących w jednostce,
 • Nadzór nad instrukcjami pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
 • Nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • Opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, programu pomiarów dawek indywidualnych oraz ewidencji dawek indywidualnych,
 • Nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej,
 • Prowadzenie okresowych ocen stanu systemów bezpieczeństwa i ostrzegania,
 • Prowadzenie wykazu źródeł promieniowania jonizującego,
 • Ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, przyrządy dozymetryczne oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym,
 • Udział w działaniach podejmowanych w zakresie zapobiegania zdarzeniom radiacyjnym, przygotowanie do takich zdarzeń i reagowanie na nie,
 • Inne czynności wynikające z ustawy Prawo Atomowe oraz czynności zlecone przez przełożonego i Zarząd, związane z funkcjonowaniem obszaru ochrony radiologicznej w jednostce.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R nadawanych na okres 5 lat, zgodnie z Ustawą z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2016 r.
 • Doświadczenia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej.
 • Dobrej organizacji pracy, sumienności, odpowiedzialności, samodzielności, komunikatywności, wysokiej kultury osobistej.
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy własnej i zarządzania czasem.
APLIKUJ TERAZ