Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Branży Elektrycznej

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Branży Elektrycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/41R24/AB
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • ścisła współpraca z inżynierem projektu w planowaniu projektów inwestycyjnych,
 • uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
 • koordynacja przebiegu działań technicznych w realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie branży elektrycznej,
 • wykonywanie zadań i czynności Inspektora Nadzoru branży elektrycznej,
 • dokonywanie odbioru robót elektrycznych oraz prób i odbiorów technicznych,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji związanej z realizacją projektów inwestycyjnych,
 • udział w naradach koordynacyjnych, radach budowy,
 • bieżąca kontrola rzeczowo-finansowa projektów,
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych w zakresie branży elektrycznej.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • doświadczenie w nadzorowaniu lub w prowadzeniu prac w zakresie sieci, instalacji branży sanitarnej,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i otwartość w działaniu,
 • silna motywacja i zaangażowanie,
 • komunikatywność.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ