Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139827

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa związana z obsługą interesantów. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 • Siedziba Inspektoratu znajduje się na V piętrze, dostępność windy.
 • Narzędzia i materiały: stanowisko wyposażone w komputer i monitor ekranwy.
 • Wyjazdy służbowe na kontrole obiektów oraz prowadzonych robot budowlanych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące samowolnie wykonanych obiektów i robót budowlanych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne zwiazane z realizacją obiektów i robót budowlanych niezgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące stanów technicznych obiektów.
 • Przeprowadza inspekcyję w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego.
 • Rozpatruje wnioski - zawiadomienia o zakończeniu budowy i o wydanie pozwoleń na użytkowanie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe preferowane budowlane lub architektoniczno-budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego lub architektoniczno-budowlanego.
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość prawa budowlanego oraz KPA
 • Umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe