Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor ds. sanitarnych w wydziale techniki i zaopatrzenia

Gdański Urząd Pracy
Inspektor ds. sanitarnych w wydziale techniki i zaopatrzenia
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0499
OBOWIĄZKI:
Nadzór nad realizacją robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności i ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozliczanie prowadzenia robót. Kontrola stanu technicznego obiektów. Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej. Przygotowanie zakresu i opis robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych. Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na realizowane zadnia remontowe i inwestycyjne oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych. Przygotowanie i sporządzanie informacji w związku z realizowanymi zadaniami. Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.Praca od poniedziałku do piatku, w godzinach: 7:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: technik BHP lub wyższe kierunkowe lub podyplomowe BHP


Wymagania inne:

doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw. "branży sanitarnej". Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Znajomość przepisów: prawo budowlane. Obsługa programu kosztorysującego. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 200,06 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy