Praca w Gdańsku i okolicach: Główny specjalista

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139367

Warunki pracy


 • Praca biurowa w pozycji siedzącej praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu.
 • Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Zakres zadań

 • koordynuje realizację badań cen detalicznych i usług,
 • nadzoruje i kontroluje dane statystyczne przekazane przez ankieterów celem sprawdzenia kompletności i zgodności z założoną metodologią,
 • weryfikuje punkty notowania cen w celu zapewnienia ciągłości notowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze statystyki
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Rzetelność
 • Poszukiwanie informacji
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta