Praca w Gdańsku i okolicach: Główny Księgowy / Główna Księgowa

Dla Grupy Kapitałowej Vectra prowadzącej działalność usługową, poszukujemy doświadczonej, merytorycznej i zmotywowanej osoby na stanowisko

Główny Księgowy / Główna Księgowa
Miejsce pracy: Gdynia
Osoba w tej roli będzie raportować do Dyrektora Finansowego, nadzorować księgowość kilkunastu spółek wchodzących w skład Grupy (ponad 20 spółek) oraz zarządzać dużym zespołem (35 osób).

Opis zadań
 • efektywne zarządzanie zespołem księgowym, w tym organizacja funkcjonowania działu i nadzór merytoryczny nad pracą podległych osób;
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółki oraz jednostek podporządkowanych (podmioty zależne i/lub powiązane), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 • odpowiedzialność za sprawozdawczość statutową (w tym konsolidację sprawozdań finansowych), podatkową oraz do zewnętrznych organów (US, NBP, GUS, banki etc.); kompleksowa koordynacja procesów zamknięcia miesiąca i roku, w tym przygotowywanie kwartalnych raportów finansowych (PSR/MSR);
 • śledzenie zmian w przepisach podatkowych i dbałość o prawidłowe wdrożenie zmian w Spółce;
 • reprezentowanie Spółki przed krajowymi jednostkami kontroli finansowo-podatkowej;
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Finansowym i innymi działami w Spółce;
 • prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur w dziale księgowości.
Oczekiwania wobec kandydata
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia lub pokrewne);
 • mile widziane uprawnienia Biegłego Rewidenta/ACCA;
 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego, w tym doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego Grupy Kapitanowej (warunek konieczny) - preferowana branża usługowa;
 • ugruntowana teoretyczna i praktyczna znajomość rachunkowości finansowej (UoR, MSR) i podatków, z uwzględnieniem: transakcji z podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen transferowych), MDR, transferów na rzecz podmiotów zagranicznych (podatek u źródła);
 • poparta doświadczeniem znajomość zasad konsolidacji sprawozdań finansowych;
 • poparte doświadczeniem wysokie umiejętności w obszarze zarządzania dużym zespołem (min. 15 osób), w tym umiejętność efektywnego wdrażania, rozwijania pracowników, delegowania zadań, mentoring, coaching, budowanie planów sukcesji;
 • dobra znajomość języka angielskiego (optymalnie poziom B2) - mile widziana;
 • wysokie umiejętności narzędziowe, w tym zaawansowana znajomość MS Excel oraz systemów klasy ERP;
 • doświadczenia w obszarze wprowadzania ulepszeń, usprawnień i optymalizacji w obszarze księgowości;
 • wysokie umiejętności w obszarze komunikacji, przedsiębiorczość, perspektywa właścicielska, inicjatywność, otwartość, nastawienie na zmiany i ulepszenia, orientacja na skuteczność i efektywność w działaniu, energia, pragmatyczne podejście do rozwiązywania problemów, samodzielność.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w ramach Grupy Kapitałowej oferującej ciekawej perspektywy rozwoju;
 • realna możliwość wprowadzania zmian, usprawnień i szeroko rozumianych optymalizacji;
 • elastyczne warunki zatrudnienia (UoP, B2B), system motywacyjny i przyjazna atmosfera pracy;
 • dofinansowanie do karty MULTISPORT;
 • preferencyjne warunki na usługi oferowane przez Vectrę.
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez VECTRA SA, a także przekazanie tych danych Spółkom Grupy VECTRA w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania”
APLIKUJ TERAZ