Praca w Gdańsku i okolicach: Główny Inżynier ds. Zarządzania Eksploatacją

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Inżynier ds. Zarządzania Eksploatacją

ENERGA-OPERATOR S.A.


Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 01/MPT/2021     Oferta ważna do: 28.02.2021

REKRUTACJA ZDALNA

 

Jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe o profilu elektrotechnika,
 • praktyczną wiedza z zakresu przepisów Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie dotyczącym elektroenergetyki,
 • minimum 5-letnie  doświadczenie w zakresie eksploatacji, budowy lub projektowania infrastruktury elektroenergetycznej,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne D b.o.n.,
 • umiejętność formułowania wniosków związanych z weryfikacją procedur i instrukcji,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów i wysokie umiejętności analityczne,
 • bardzo dobrą organizację pracy własnej,
 • inicjatywę, angażujesz się w realizowane zadania.
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • prawo jazdy kategorii B.
a ponadto:
 • realizujesz zadania samodzielnie i skutecznie,
 • biegle posługujesz się MS Excel,
 • cechuje Cię kreatywność.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • udział w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją zagregowanego w skali Spółki planu rzeczowego i kosztowego prac eksploatacyjnych i remontów pod kątem efektywności kosztowej i terminowości realizacji zadań,
 • udział w opracowywaniu i wdrażanie standardów technicznych urządzeń elektroenergetycznych, instrukcji stanowiskowych eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, w tym monitorowanie ich stosowania, oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
 • odpowiedzialność za realizację analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, w tym udział w definiowaniu oraz monitorowanie KPI w zakresie niezawodności sieci,
 • udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju sieci WN i SN,
 • udział w procesie uzgodnień wytycznych projektowych, koncepcji technicznych oraz  dokumentacji projektowych dotyczących budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych,
 • przygotowywanie wymagań technicznych do centralnych zamówień na materiały oraz urządzenia elektroenergetyczne, w tym udział w pracach komisji przetargowych.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 01/MPT/2021.”

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
APLIKUJ TERAZ