Praca w Gdańsku i okolicach: Ekspert ds. ochrony dziedzictwa kulturowego stoczni gdańskiej

Gdański Urząd Pracy
Ekspert ds. ochrony dziedzictwa kulturowego stoczni gdańskiej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/20/7234
OBOWIĄZKI:
Planowanie, opracowywanie i realizacja przedsięwzięć: edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej. Współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej z organami administracji publicznej, organizacjami międzynarodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których przedmiotem działalności jest ochrona dziedzictwa. Opracowywanie strategii, ekspertyz, analiz oraz innych dokumentów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej, przygotowywanie projektów pism i wystąpień w zakresie zadań związanych ze stanowiskiem pracy, nadzór nad korespondencją związaną ochroną dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej prowadzoną przez Instytut. Prace techniczne związane z organizacją wydarzeń, uczestnictwo w pracach związanych z działalnością Instytutu Dziedzictwa Solidarności, wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora lub kierownika wydziału merytorycznego. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: prawo, historia, historia sztuki, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub pokrewne. Znajomość problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej, znajomość prawa krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i materialnego, znajomość Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190) w tym zasad i reguł dotyczących wpisów na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znajomość statutu Instytutu Dziedzictwa Solidarności, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wielozadaniowość, umiejętność realizacji samodzielnych projektów, kreatywność, dokładność i terminowość, otwartość na nowe wyzwania, miejętność pracy pod presją czasu, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem: stopień naukowy doktora.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

4 500 - 10 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy