Praca w Gdańsku i okolicach: Ekspert ds. inwestycji

Gdański Urząd Pracy
Ekspert ds. inwestycji
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9768
OBOWIĄZKI:
Koordynowanie, organizowanie, nadzorowanie czynności związanych z zapewnieniem właściwego nadzoru nad pracami projektowymi lub robotami budowlanymi w zakresie: inwestycji, remontów, rozbiórek, konserwacji obiektów, usuwania awarii. Sporządzanie wniosków do właściwych organów dotyczących zgłoszenia zakończenia robót, uzyskania decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu. Opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych lub prac projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Koordynowanie, czynności związanych z realizacją kontroli stanu technicznego obiektów wynikającymi z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej. Przedstawianie propozycji do planu remontów, planu inwestycji, udział w sporządzaniu materiałów planistycznych związanych z przewidzianymi do realizacji zadaniami obejmujący określenie zakresu ich realizacji, koszty. Sporządzanie statystyk, ocen, analiz, i sprawozdań, informacji w związku z realizowanymi zadaniami. Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wykonywania robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne


Wymagania inne:

wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe, min. 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej, lub architektonicznej lub do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej, lub architektonicznej; obsługa programu kosztorysującego, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych, znajomość przepisów: Prawo Budowlane, o Ochronie Środowiska, Prawo Zamówień Publicznych, Dyscyplinie Finansów Publicznych, o Finansach Publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 425,55 - 4 018,95 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy