Praca w Gdańsku i okolicach: Dyspozytor medyczny

Gdański Urząd Pracy
Dyspozytor medyczny
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/8263
OBOWIĄZKI:
Przyjmuje zgłoszenia alarmowe i powiadomienia o zdarzeniach, ustala priorytety i niezwłocznie dysponuje zespołami ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia; przekazuje niezbędne informacje osobom udzielającym pierwszej pomocy. Przekazuje kierującemu akcją medyczną niezbędne informacje ułatwiające prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia. Zbiera aktualne informacje o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach, ich gotowości oraz przekazuje te informacje wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego. Zbiera i archiwizuje bieżące informacje o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych. Powiadamia o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centra urazowe lub jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Powiadamia o zdarzeniu jednostki współpracujące z systemem jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia. Współpracuje oraz wymienia informacje z centrami zarządzania kryzysowego.Praca w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin (od 07:30 19:30 oraz od 19:30 07:30)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii.*Zgodnie z art. 26c ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na stanowisku dyspozytora medycznego można zatrudnić osobę niespełniającą wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego.Pełna zdolność do czynności prawnych, znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, posiada umiejętności: działania pod wpływem stresu i presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, precyzyjnego przekazywania komunikatów oraz współpracy

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy