Praca w Gdańsku i okolicach: Dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:
Dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: WZ/IR/62/04/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie zespołami pracowników w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań podległego Regionu,
 • koordynacja pracy Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji,
 • nadzór oraz koordynacja dokumentacji inwestycji, w tym dokumentacji przetargowej dla realizowanych projektów inwestycyjnych,
 • współpraca z organami administracji publicznej oraz z zarządcami infrastruktury komunikacyjnej w zakresie realizowanych inwestycji,
 • rozwiązywanie problemów i analiza zagrożeń procesów inwestycyjnych,
 • uzyskiwanie akceptacji dla planowanych wydatków kapitałowych na przyjęte projekty inwestycyjne.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 8 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z inwestycjami, w tym 4 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołami pracowników,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z budownictwem, zamówieniami publicznymi, zarządzaniem projektami,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub posiadanie takiego poświadczenia,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ