Praca w Gdańsku i okolicach: Doradca zawodowy

Gdański Urząd Pracy
Doradca zawodowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/2822
OBOWIĄZKI:
Staż zorganizowany przez GUP. Zapoznanie się z Regulaminem organizacyjnym GUP, zapoznanie się z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pomoc w gromadzeniu, opracowywaniu i aktualizowaniu informacji edukacyjno-zawodowej (internetowe bazy danych, programy komputerowe, informator zawodowy, prezentacje itp.). Udział w prowadzeniu z młodzieżą i dorosłymi zajęć warsztatowych dotyczących planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. Doskonalenie umiejętności doradczych przez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach. Współpraca ze wszystkimi pracownikami Centrum Rozwoju Talentów oraz innymi instytucjami, pracodawcami i szkołami w celu doskonalenia własnego warsztatu doradczego. Pomoc przy organizowaniu i uczestnictwo w targach edukacyjno-zawodowych oraz wydarzeniach organizowanych na rzecz wszystkich klientów Centrum Rozwoju Talentów. Tworzenie własnego warsztatu pracy na użytek świadczenia porad indywidualnych i grupowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera i urządzeń biurowych

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy

APLIKUJ TERAZ