Praca w Gdańsku i okolicach: Doradca zawodowy/ doradca zawodowy - stażysta

Doradca zawodowy/ doradca zawodowy - stażysta
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: 63/7/2021
OBOWIĄZKI:
udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji ,podjęcie zatrudnienia, opracowanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego własnego materiału badawczego, gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy, utrzymanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: wysoko rozwinięte kompetencje społeczne
Uprawnienia: samodzielność w działaniu


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe i co najmniej rok stażu w zakresie poradnictwa zawodowego (w przypadku stanowiska doradcy zawodowego) lub wykształcenie średnie oraz co najmniej rok ogólnego stażu pracy lub wykształcenie wyższe–bez wymaganego stażu pracy (w przypadku stanowiska doradcy zawodowego -stażysty).

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: