Praca w Gdańsku i okolicach: Doradca techniczny: Segment B2C i Budynki

Kim jesteśmy?

 • 90 krajów świata
 • 2 500 nowoczesnych zakładów
 • 32,6 mld CHF sprzedaży netto
 • 115 000 pracowników na świecie
 
Doradca techniczny: Segment B2C i Budynki
Lokalizacja: Gdańsk
Czym będziesz się zajmować?
 • Budowanie silnej pozycji Lafarge na rynku budowlanym,
 • Wsparcie techniczne klientów wewnętrznych i zewnętrznych w realizacji projektów budowlanych z wykorzystaniem produktów firmy,
 • Ścisła współpraca z autoryzowanymi wykonawcami Lafarge,
 • Wsparcie wewnętrznych działań mających na celu rozwój produktów i rozwiązań,
 • Całościowe zarządzanie kompetencjami sieci autoryzowanych wykonawców,
 • Obsługa procesów reklamacyjnych na wybranym terenie,
 • Prowadzenie szkoleń technicznych,
 • Analizowanie rynku dla potrzeb marketingowych.
Co zyskasz?
 • umowę o pracę, opiekę medyczną Medicover
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • pracę w wyjątkowym, innowacyjnym miejscu
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę w miejscu, gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Minimum roczne, praktyczne doświadczenie w pracy na budowie związanej z produktami bazującymi na cemencie (beton towarowy, chemia budowlana, inne materiały budowlane).
 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy wsparciu technicznym firm wykonawczych, firm budowlanych, posadzek przemysłowych, konstrukcji żelbetowych.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Znajomość metodologii badań mieszanek betonowych oraz gotowych wyrobów budowlanych,
 • Wykształcenie techniczne, mile widziane:  wykształcenie wyższe budowlane lub pokrewne,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do częstych podróży służbowych na wyznaczonym terenie,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Umiejętność wywierania wpływu na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Zdecydowanie w działaniu i umiejętność podejmowania ryzyka
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ