Praca w Gdańsku i okolicach: Developer IT - Programista

Developer IT - Programista
Miejsce pracy: Gdańsk
R/30R24/AB

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje projekt Interdyscyplinarnego Pomorskiego Centrum Medycyny Cyfrowej (IP_CMC). Przez najbliższe kilka lat GUMed planuje zmienić świat medycyny cyfrowej. Szukamy osoby będącej spoiwem łączącym świat IT i medycznych badań naukowych, a to wszystko w chmurowym środowisku przetwarzania danych.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • projektowanie, rozwój, utrzymanie i administracja hurtowni danych w modelu zgodnym z DevSecOps,
 • rozwój kodu źródłowego, tworzenie dokumentacji i utrzymanie systemu zarządzania danymi zawierającym narzędzia do: anonimizacji, transformacji, ekstrakcji, czyszczenia, przetwarzania, formatowania i dostarczania danych klinicznych,
 • tworzenie skryptów w wybranej platformie chmurowej oraz w języku Python i R,
 • budowa modeli AI i uczenie tych modeli,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obsługiwanych rozwiązań informatycznych,
 • analiza i rozwiązywanie problemów, dzielenie się posiadaną wiedzą,
 • testowanie i dobór narzędzi informatycznych, wspomagających pozyskanie, przetwarzanie i analizę danych klinicznych zgodnie z modelem DevSecOps,
 • bezpośrednie wsparcie badaczy w zakresie technicznym pozyskiwania danych, klinicznych oraz przygotowania kodu źródłowego dla obróbki i analiz danych klinicznych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • chęci do nauki i samorozwoju,
 • znajomości automatyzacji procesów rozwoju oprogramowania w modelu DevSecOps lub DevOps,
 • znajomości zasad bezpieczeństwa w chmurze,
 • otwartości na pracę w intedyscyplinarnym zespole projektowym i deweloperskim,
 • umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi oraz IT,
 • zorientowanie na rezultaty,
 • samodzielności, elastyczności i wytrwałości,
 • doświadczenia w pracy w projektach realizowanych w metodyce agile, najchętniej AgilePM (DSDM),
 • umiejętności identyfikowania i zarządzania ryzykami oraz podatnościami, a także podejmowania działań w celu ich minimalizacji.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • znajomość zagadnień Medycyny Cyfrowej,
 • znajomość innych języków programowania, np. Java, PHP, C++ lub inne,
 • wiedza dotycząca analizy danych w chmurze obliczeniowej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w dynamicznym zespole IT,
 • współpracę w ramach interdycyplinarnego zespołu skoncentrowanego na szybkim osiąganiu rezultatów,
 • współpracę z pracownikami naukowymi w projektach badawczych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ