Praca w Gdańsku i okolicach: Bibliotekarz w oddziale informacji naukowej i promocji

Gdański Urząd Pracy
Bibliotekarz w oddziale informacji naukowej i promocji
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7029
OBOWIĄZKI:
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Czytelni Informacji Naukowej. Obsługa użytkowników Czytelni Informacji Naukowej i świadczenie na ich rzecz usług oferowanych przez Bibliotekę. Szkolenia użytkowników Biblioteki w zakresie wyszukiwania informacji naukowej w siedzibie BG oraz w klinikach i zakładach. Przygotowywanie wystaw organizowanych przez Bibliotekę. Współudział w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i instruktażowych na potrzeby bieżącego funkcjonowania Biblioteki oraz prowadzonych przez Bibliotekę szkoleń użytkowników. Administrowanie informacjami Biblioteki Głównej zamieszczanymi w systemie ekstranetowym Uczelni. Współpraca przy administrowaniu serwisami WWW Biblioteki Głównej GUMed oraz jej profilem na FB.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wykształceni wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki. Znajomości środowiska bazodanowego i języków informacyjno-wyszukiwawczych, umiejętności korzystania z baz danych, w tym budowania efektywnych strategii wyszukiwawczych, umiejętności współdziałania z zespołem oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności do szybkiego uczenia się, wysokiej kultury osobistej, łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysokiej motywacji do samokształcenia, umiejętności radzenia sobie z presją czasu i stresem, bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera oraz pakietu MS Office, dyspozycyjności, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy