Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/7721/WCH

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych studiów na kierunku zdrowia publicznego lub studiów mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • biegłej znajomości języka angielskiego min. B2,
 • znajomości języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów,
 • doświadczenia w publikacji artykułów naukowych,
 • podzielania wizji i celów rozwoju jednostki – Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, sformułowanych na stronie: https://informator.gumed.edu.pl/21p.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ