Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Zakładzie Informatyki Radiologicznej i Statystyki

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty


konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Informatyki Radiologicznej i Statystyki
Miejsce pracy: Gdańsk
K/2521/DEG

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
 • aktywny i udokumentowany udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym posługiwania się językiem angielskim),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu magistra, bądź równorzędnego, z zakresu matematyki, bioinformatyki lub pokrewnych,
 • posiadania predyspozycji do pracy dydaktycznej,
 • umiejętności korzystania z literatury specjalistycznej w języku angielskim, w przypadku chęci podjęcia pracy nad rozprawą doktorską z bioinformatyki,
 • udokumentowanego doświadczenia pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowanego doświadczenia pracy badawczej lub udokumentowanego doświadczenia pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.
OFERUJEMY:
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • umowę o pracę na czas określony od 1 października 2021 roku,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ