Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/7921/AB

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie: umowa na zastępstwo

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych studiów wyższych na kierunku lekarskim,
 • posiadania specjalizacji z toksykologii klinicznej, bądź w trakcie realizacji,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • minimum rocznego doświadczenia dydaktycznego.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ