Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/2822/AB

grupa pracowników dydaktycznych

niepełny wymiar czasu pracy (2 x 0,9 etatu)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania doświadczenie dydaktycznego, zawodowego lub naukowego.
WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:
 • ukończone jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych na kierunku lekarskim,
 • posiadania tytułu specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej, bądź w trakcie specjalizacji,
 • doświadczenie kliniczne w pracy lekarza oddziału ratunkowego w szpitalu będącym Centrum Urazowym,
 • doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami z zakresu medycyny ratunkowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomość języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim.
OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:
 • udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowane doświadczenie pracy badawczej lub udokumentowane dziwaczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę (2 stanowiska) na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego (2 x 0,9 etatu),
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ