Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent rodziny

Gdański Urząd Pracy
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Pszczółki
Numer: StPr/21/2994
OBOWIĄZKI:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;- opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi;- wspieranie aktywności społecznej rodzin;- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;- udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Pszczółki


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 22 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy