Praca w Gdańsku i okolicach: Asystent do spraw księgowości

Gdański Urząd Pracy
Asystent do spraw księgowości
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/24/4667
OBOWIĄZKI:
STAŻ ZORGANIZOWANY PRZEZ GUP:- segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju,- sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych, - sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami, - wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów, - kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących, - archiwizowanie dowodów księgowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

osoba wykonująca pracę w zawodzie asystenta do spraw księgowości powinna mieć wykształcenie średnie, wymagane skrupulatność oraz dokładność.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy