Praca w Gdańsku i okolicach: Architekt / Projektant

Architekt / Projektant
Miejsce pracy: Gdańsk
Twój zakres obowiązków
 • opracowywanie dokumentacji projektowej w pełnym zakresie w branży architektonicznej, w tym wykonanie rysunków i opisów technicznych projektów budowlanych i wykonawczych.
 • nadzór autorski wykonywanych projektów
 • uczestniczenie w procedurach formalno-prawnych w pełnym zakresie, niezbędnych w procesie projektowania i uzyskiwania stosownych zezwoleń i decyzji administracyjnych, w tym bezpośredni kontakt z właściwymi instytucjami,
 • współpraca z projektantami branżowymi, kosztorysantami i rzeczoznawcami,
 • nadzorowanie i koordynacja realizacji kompletnej dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej,
 • kompletacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej,
 • wykonywanie koncepcji architektonicznej na podstawie własnej analizy, uwzględniającej wytyczne Inwestora, uwarunkowania lokalizacyjne, stosowne przepisy prawne oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wizje lokalne i inwentaryzacje budowlane,
 • udział w naradach koordynacyjnych (np. z inwestorami, wykonawcami).

 

Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (architekt, inżynier budownictwa),
 • doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowych wielobranżowych,
 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych w procesie sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowych,
 • umiejętność pracy na oprogramowaniu typu CAD (ArchiCAD, AutoCAD), Autodesk oraz na podstawowych programach pakietu biurowego (pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne),
 • obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • umiejętność równoczesnej pracy przy kilku różnych projektach,
 • umiejętność radzenia sobie z zadaniami pod presją czasu,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • samodzielność, dokładność i odpowiedzialność oraz zaangażowanie w powierzone zadania,
 • prawo jazdy kat. B.
Mile widziane:
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub/i konstrukcyjno-budowlanej - będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność wykonywania wizualizacji fotorealistycznych,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym - będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • stanowisko o dużym znaczeniu dla dalszego rozwoju firmy;
 • pracę pełną wyzwań, zadania umożliwiające realny rozwój kompetencji;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, dla zainteresowanych możliwy kontrakt B2B,
 • pracę stacjonarną z możliwością wyjazdów na budowę.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ