Praca w Gdańsku i okolicach: Aplikant - starszy specjalista

Gdański Urząd Pracy
Aplikant - starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/1068
OBOWIĄZKI:
Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska, realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, działalność profilaktyczna i informacyjna na terenie miasta, podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych mających na celu ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, wód i gleby oraz niszczeniu zieleni, ochrona obiektów, kierowanie pracą patroli będacych w dyspozycji stanowiska kierowania. Praca od poniedziałku do niedzieli, godziny pracy: 5-10 do godz.17-22, oraz 12-18 do godz. 24-6.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak


Wymagania inne:

strażnikiem miejskim może być osoba, która: posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, cieszy się nienaganną opinią, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w straży gminnej/miejskiej, praca na stanowisku związanym z ochroną środowiska, przyrody, praca w edukacji. Umiejętność jazdy samochodem, na rowerze i skuterze. Mile widziane - ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich, prawo jazdy kat. A, B, uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Mile widziana znajomość języków obcych. Wymagana dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie, znajomość topografii Gdańska.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 500 - 3 820 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy