Praca w Gdańsku i okolicach: Analityk Danych

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie
poszukuje kandydatów na stanowisko

Analityk Danych
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SA/TUW/03/2021
Zadania na stanowisku:
 • Usprawnianie i automatyzacja procesów raportowych z wykorzystaniem narzędzi MS Business Intelligence (SSRS, SSIS, SSAS), Pentaho, MS Power Query,
 • Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby podmiotów wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • Bieżące monitorowanie i raportowanie efektywności sprzedaży, działań marketingowych, wyników finansowych itp.,
 • Rozwój i utrzymanie hurtowni danych,
 • Udział w projektach dotyczących rozbudowy i integracji istniejących Systemów Biznesowych,
 • Współpraca z pionami biznesowymi w celu zdefiniowania wymagań dotyczących raportowania,
 • Współpraca z managerami biznesowymi w zakresie rozwoju aplikacji Back-Office,
 • Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Systemów Biznesowych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Bardzo dobrej znajomości języka SQL pod kątem analizy danych (konstruowanie i optymalizacja skomplikowanych zapytań),
 • Doświadczenia w pracy z narzędziami ETL,
 • Biegłej znajomości MS Excel (zaawansowana analiza danych, umiejętność wizualizacji i prezentacji danych, znajomość VBA),
 • Wykształcenia wyższego na jednym z kierunków: IT, matematyka, ekonometria,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności logicznego i analitycznego myślenia,
 • Umiejętności identyfikacji, analizy oraz rozwiązywania problemów/błędów,
 • Mile widziana znajomość JavaScript, Linux-Bash, Java, C++,
 • Gotowości do rozwoju,
 • Komunikatywności i samodzielności w działaniu.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Pracę w doświadczonym zespole,
 • Możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach,
 • Pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport, dofinasowanie do urlopu, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do SALTUS Sport team, coroczna integracja firmowa,
 • Ruchomy rozkład czasu pracy, pracę zdalną,
 • Dobrą lokalizację biura, w centrum Sopotu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
APLIKUJ TERAZ