Praca w Gdańsku i okolicach: Analityk Danych / Menadżer Danych

Analityk Danych / Menadżer Danych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/87R23/WCH
Gdański Uniwersytet Medyczny, realizując projekt EuCanImage - „Europejska platforma badań radiologicznych integrująca dane kliniczne w oparciu o sztuczną inteligencję kolejnej generacji dla medycyny celowanej w onkologii (A European Cancer Image Platform Linked to Biological and Health Data for Next-Generation Artificial Intelligence and Precision Medicine in Oncology.)” poszukuje Menadżera / Analityka Danych.

Celem projektu EuCanImage jest budowa europejskiej, wieloośrodkowej, platformy będącej repozytorium onkologicznych badań obrazowych i powiązanych danych klinicznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, znacznie wzmacniającej potencjał zastosowań sztucznej inteligencji w onkologicznej diagnostyce obrazowej. Bliska współpraca klinicystów, specjalistów od radiomiki, biostatystyki, bioinformatyki, sztucznej inteligencji, prawników, etyków, przedstawicieli grup pacjentów oraz innych ekspertów w obrębie konsorcjum pozwoli na stworzenie systemu wspierania decyzji diagnostyczno-leczniczych w wybranych chorobach nowotworowych zgodnie z ideami spersonalizowanego podejścia do pacjenta i medycyny precyzyjnej.
 
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
1. Opracowanie baz danych, w tym:
 • Identyfikacja pacjentów spełniających zadane kryteria, w oparciu o istniejący system komputerowy,
 • Zbieranie i czyszczenie danych klinicznych,
 • Identyfikacja i zbieranie powiązanych badań radiologicznych,
 • Rozwiązywanie problemów związanych z brakami danych,
 • Kontrola jakości danych,
 • Anonimizacja danych zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 • Wprowadzanie danych do wewnętrznych i zewnętrznych repozytoriów zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Analiza baz danych, w tym:
 • Analiza bazodanowa pozyskanych zbiorów danych,
 • Wizualizacja danych,
 • Wizualizacja wyników zapytań i analiz,
 • Opracowanie uzyskanych wyników i przedstawienie zespołowi badawczemu w zrozumiałej formie,
 • Tworzenie okresowych kwerend i zestawień.
3. Ponadto:
 • Przygotowywanie informacji merytorycznych niezbędnych w ramach projektu oraz stosownych prezentacji dotyczących analizowanych baz danych,
 • Pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych,
 • Wsparcie w tworzeniu nowych projektów badawczych w zakresie sztucznej inteligencji i radiomiki w analizie obrazów medycznych,
 • Współpraca z klinicystami w zakresie prowadzonych projektów,
 • Udział w spotkaniach dotyczących projektu,
 • Udział w szkoleniach niezbędnych do realizacji projektu.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe, takie jak matematyka, statystyka, fizyka medyczna, informatyka lub pokrewne),
 • Dobra znajomość MS Excel, oraz obsługi plików CSV i JSON,
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (projekt międzynarodowy w języku angielskim),
 • Umiejętność planowania własnego czasu pracy zgodnie z założeniami harmonogramu projektu,
 • Wcześniejsze doświadczenie w projektach biomedycznych, z analizą danych i uczenia maszynowego mile widziane,
 • Średnio-zaawansowana znajomości języka programowania PYTHON,
 • Atutem będzie znajomość jednego z języków programowania często używanych w obróbce danych biomedycznych (Python, R, Matlab), znajomość technik wielowymiarowej analizy danych, umiejętność prezentacji danych w dostępnym oprogramowaniu open source,
 • Doświadczenie praktyczne i wiedza teoretyczna z zakresu algorytmów klasyfikacji/regresji/prognozowania i umiejętność przekazania sposobu ich działania odbiorcy nietechnicznemu mile widziane.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na cały etat, w ramach projektu,
 • Możliwość rozpoczęcia zatrudnienia już od grudnia 2023 r.,
 • Możliwość przedłużenia umowy o pracę,
 • Możliwość podnoszenia kompetencji i długofalowo rozszerzenia zadań w ramach innych projektów teleinformatycznych realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
 • Możliwość zrobienia doktoratu,
 • Pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej.
APLIKUJ TERAZ