Praca w Gdańsku i okolicach: Administrator w wydziale łączności i informatyki

Gdański Urząd Pracy
Administrator w wydziale łączności i informatyki
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9165
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie realizacji wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami finansowymi.Prowadzenie ewidencji realizacji wydatków budżetowych w ujęciu finansowym i zadaniowym, rejestru zamówień publicznych, umów, sprzedaży i zakupów VAT. Kompletowanie i sprawdzanie danych w dowodach księgowych pod kątem zgodności z przepisami finansowymi i rachunkowymi.Sporządzanie umów w zakresie zakupu mienia, usług, napraw dotyczących Wydziału. Sporządzanie uzgodnień z Pionem Głównego Księgowego oraz sprawozdań w zakresie zapasów magazynowych.Prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej współpracy z urzędami wojewódzkimi w zakresie rozliczeń dotyczących utrzymania przejść granicznych. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe, zgodnie z obowiązującym w MSWiA systemem TREZOR. Sporządzanie dokumentacji dot. procedury szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w zakresie Wydziału.Sporządzanie dokumentacji w zakresie przewidzianym dla Wydziału w przypadkach powstania szkód.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

mile widziany 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym/ekonomicznym. Znajomość MS Office, umiejętność stosowania obowiąuzjących przepisów prawa. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne". Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres, wnikliwość, dokładność, mile widziane wykształcenie ekonomiczne.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 026,8 - 3 553,2 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy