Praca w Gdańsku i okolicach: Adiunkt w Zakładzie Biofarmacji i Farmakokinetyki

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Biofarmacji i Farmakokinetyki
Miejsce pracy: Gdańsk

w grupie pracowników badawczych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony 24 miesiące

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • udział w opiece nad doktorantami,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki, w tym działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • posiadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne,
 • opublikowanych wyników rozprawy doktorskiej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej sześciu publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej czterech jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 15,0 pkt. IF,
 • udokumentowanej w postaci co najmniej jednej publikacji prowadzenie prac naukowych we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi lub odbycie stażu długoterminowego zagranicznego,
 • znaczącego udziału w pozyskaniu przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym po uzyskaniu stopnia doktora,
 • doświadczenia w prowadzeniu badań z zakresu metabolomiki, ze szczególnym uwzględnieniem metabolomiki niecelowanej,
 • znajomości wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas,
 • doświadczenia w prowadzeniu badań z użyciem spektrometru mas z kwadrupolem i analizatorem czasu przelotu,
 • znajomości programów do analizy statystycznej danych (SPSS, Statistica, GraphPad, MATLAB, SIMCA),
 • znajomości programów graficznych np. CorelDraw, Adobe Illustrator,
 • znajomości komercyjnych oraz ogólnodostępnych platform do procesowania danych wielowymiarowych,
 • wysokich kompetencji w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi,
 • potencjału w zakresie pozyskiwania i realizacji znaczących projektów, w tym projektów międzynarodowych, wyrażonego w szczególności udokumentowaną znaczącą współpracą międzynarodową lub długoterminowym stażem zagranicznym,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej statut uczelni badawczej,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Doradca Klienta Biznesowego Mobile

Orange Polska S.A.

Sopot

Bezpośrednia współpraca z Klientem Biznesowym (segment LME).Sprzedaż usług telekomunikacyjnych.Umiejętność  budowania relacje z KlientemZaangażowanie do pracy oraz chęć nauki.Zdolności organizacyjne, samodzielność...
Doradca Klienta Biznesowego Mobile

Orange Polska S.A.

Gdańsk

Bezpośrednia współpraca z Klientem Biznesowym (segment LME).Sprzedaż usług telekomunikacyjnych.Umiejętność  budowania relacje z KlientemZaangażowanie do pracy oraz chęć nauki.Zdolności organizacyjne, samodzielność...
Doradca Klienta Biznesowego Mobile

Orange Polska S.A.

Gdynia

Bezpośrednia współpraca z Klientem Biznesowym (segment LME).Sprzedaż usług telekomunikacyjnych.Umiejętność  budowania relacje z KlientemZaangażowanie do pracy oraz chęć nauki.Zdolności organizacyjne, samodzielność...
Monter urządzeń dźwigowych

Trenkwalder

Gdańsk

montaż i uruchamianie urządzeń dźwigowych z instrukcją,bieżący serwis i remonty,współpraca z klientami firmy, inżynierami i kierownikami prac budowlanych.doświadczenia na stanowisku montera lub serwisanta w branży...
Senior Java/Groovy Developer

TeamQuest

Gdańsk

Rozbudowa i utrzymanie głównego produktu firmyTworzenie nowych rozwiązań funkcjonalnych wg specyfikacji technicznych architektów lub specyfikacji biznesowych produkt manager-ów.Współpraca z zespołem deweloperskim przy...
Specjalista ds. Sprzedaży Spedycji Całopojazdowej

Globetek Sp. z o.o.

Gdynia

 Zakres obowiązków:analiza zapotrzebowania i tworzenie bazy potencjalnych klientów,pozyskiwanie nowych klientów w zakresie spedycji całopojazdowej,prowadzenie kalkulacji i negocjowanie warunków handlowych,utrzymywanie...