Praca w Gdańsku i okolicach: Adiunkt w Katedrze Perinatologii - Klinice Położnictwa

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Katedrze Perinatologii - Klinice Położnictwa
Miejsce pracy: Gdańsk
K/7121/AB

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiaru czasu pracy

zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • znaczącego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego,
 • zaangażowania w organizację procesów dydaktycznych lub technologicznych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych studiów wyższych na kierunku lekarskim,
 • specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego bądź odbytych szkoleń dydaktycznych.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę docelowo na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ