Praca w Gdańsku i okolicach: Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony (12 miesięcy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • udział w opiece nad doktorantami,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki, w tym działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania wykształcenia wyższego chemicznego,
 • posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk farmaceutycznych,
Perspektywa półtoraroczna obejmuje:
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej czterech publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej dwóch z Q1),
 • udział w skonstruowaniu przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym,
 • udokumentowaną w postaci co najmniej dwóch publikacji pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1 współpracę naukową z zagranicznymi instytucjami naukowymi w czasie niniejszego zatrudnienia,
Perspektywa trzyletnia obejmuje:
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dziesięciu publikacji pełnotesktowych (w tym co najmniej czterech jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej sześciu z Q1) w czasie niniejszego zatrudnienia,
 • wśród opublikowanych publikacji pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1 w czasie niniejszego zatrudnienia co najmniej cztery powinny powstać we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • kierownictwo przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym w czasie niniejszego zatrudnienia,
 • udział w pozyskaniu przynajmniej jednego międzynarodowego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym w czasie niniejszego zatrudnienia,
 • jeżeli tematyka badawcza posiada potencjał innowacyjny – co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej statut uczelni badawczej,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
APLIKUJ TERAZ