Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy Specjalista ds. zarządzania sprzętem kontenerowym

Młodszy Specjalista ds. zarządzania sprzętem kontenerowym
Miejsce pracy: Gdynia

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • Nadzorowanie i optymalizacja procesu przepływu pustych kontenerów, koncentracja na ich maksymalnej utylizacji i redukcji kosztów.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych dotyczących sprzętu kontenerowego w systemie, monitorowanie ich poprawności.
 • Przygotowywanie raportów dotyczących sprzętu kontenerowego.
 • Monitoring procesu i wprowadzanie usprawnień w dedykowanym obszarze.
 • Codzienna współpraca z innymi oddziałami firmy na obszarze całej Europy.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego z zakresu transportu, logistyki, ekonomii lub pokrewnych.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel).
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie silnym atutem.
 • Znajomości zagadnień z zakresu transportu morskiego (mile widziane).
 • Wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych oraz umiejętności generowania skutecznych i innowacyjnych rozwiązań.
 • Samodzielności, bardzo dobrej organizacji pracy i odporności na stres.
 • Dokładności, sumienności i zaangażowania w wykonywaną pracę.
 • Umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz predyspozycji do pracy w zespole.
Wybranej osobie oferujemy:
 • Zatrudnienie w nowoczesnej organizacji o międzynarodowych standardach (pełen etat).
 • Wyjątkową atmosferę w zgranym zespole.
 • Pełną wyzwań pracę w wielokulturowym środowisku i duże możliwości rozwoju.
 • Pakiet benefitów.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Unifeeder A/S S. A. Oddział w Polsce, na potrzeby rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista ds. zarządzania sprzętem kontenerowym

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne i niezbędne, aby uczestniczyć postępowaniu rekrutacyjnym. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unifeeder A/S S. A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8, zwany dalej Pracodawcą.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
APLIKUJ TERAZ