Praca w Gdańsku i okolicach: Magazynier

SIG jest wiodącym dystrybutorem specjalistycznych materiałów budowlanych, obsługującym sektor budowlany i konstrukcyjny w całej Europie.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Gdańsk
Będziesz odpowiedzialny za:
  • Wydawanie i przyjmowanie towarów do magazynu
  • Obsługa wózka widłowego
  • Stosowanie się do panujących procedur oraz przepisów BHP
Nasze oczekiwania wobec Ciebie:
  • Uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego (aktualny egzamin UDT)
  • Doświadczenie w prowadzeniu wózka widłowego
  • Rzetelność, odpowiedzialność
Proponujemy Ci:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
  • Szkolenia zawodowe


Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
APLIKUJ TERAZ